020560056 ring fackets hjälptelefon

Emmaboda

Välkommen till LO-facken i Emmaboda!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Valda ledamöter:

Jimmy Landefjäll

Greger Alfonsson

Pontus Franzén

Ulf Åberg

Kristina Ideström