Fråga facket Fråga facket

Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Kalmar, Kronobergs- och Blekinge läns kommuner


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Denna rapport kartlägger och granskar arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödets
utveckling i Blekinges kommuner från 2005 till 2012. Inledningsvis ges en kort
presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes
under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen kan
förbättras så att fler löntagare kan försäkra sig.

Blekinge

Kalmar

Kronoberg


Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information