Fråga facket Fråga facket

Regionala fackliga studiekommittén

Den regionala fackliga studiekommittén samordnar den fackliga utbildningen i våra län.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den regionala fackliga studiekommittén består av representanter från LO, förbundsavdelningarna och ABF.

Den fackliga utbildningskommitténs främsta uppgift är att samordna, planera och genomföra tväfackliga studier och konferenser. Man har även som uppgift att stötta de lokala studiekommittéerna och nätverken samt att sprida information om de tvärfackliga studierna.

Kontaktuppgifter till fackliga utbildningskommittén:

Erik Bouvin. sammankallande GS avd 3

Mats Fagerlund, IF Metall avd 46 Blekinge

Silva Bergström, SEKO Södra

Sofie Årdh, Kommunal Sydost

Marie K Johansson, IF Metall avd 40 Östbo-Västbo

Jussi Gröhn, LO-distriktet i Småland och Blekinge

Martin Andersson, ABF Kalmar län

Cecilia Karlsson, ABF Kronobergs län

Sandra Adesund, ABF Jönköpings län

Mariana Emanuelsson, ABF Jönköpings län

Elina Gustafsson, ABF Blekinge län

Pierre Tornedal, Ädelfors Folkhögskola