020560056 ring fackets hjälptelefon

Fackliga utbildningskommittén

Den regionala fackliga utbildningskommittén samordnar den fackliga utbildningen i våra län.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den regionala fackliga utbildningskommittén består av representanter från LO, förbundsavdelningarna och ABF.

Den fackliga utbildningskommitténs främsta uppgift är att samordna, planera och genomföra tväfackliga studier och konferenser. Man har även som uppgift att stötta de lokala studiekommittéerna och nätverken samt att sprida information om de tvärfackliga studierna.

Kontaktuppgifter till fackliga utbildningskommittén:

Mattias Spångberg, sammankallande Byggnads Småland-Blekinge

Robert Rydberg, Kommunal Sydväst

Hanna Kjellin, IF Metall avd 40 Östbo-Västbo

Erik Bouvin, GS avd 4 Östra Småland

Mats Fagerlund, IF Metall avd 46 Blekinge

Jussi Gröhn, LO-distriktet i Småland och Blekinge

Martin Andersson, ABF Kalmar län

Lasse Dahl, ABF Kronobergs län

Sandra Adesund, ABF Jönköpings län

Mariana Emanuelsson, ABF Jönköpings län

Elina Gustafsson, ABF Blekinge län