020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-Folksam kommittén

LO och Folksam har sedan slutet av 70-talet haft ett organiserat samarbete vad gäller försäkringar. Detta samarbete har skett i kommittéform både centralt och regionalt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Pappersbruk
Foto: Lars Forsstedt

I vårt distrikt består LO-Folksam kommittén av fyra ledamöter från LO-distriktet i Småland och Blekinge, fyra ledamöter från Folksam, samt 1 adjungterad.

2019 års sammansättning:

Andreas Holmberg - LO-distriktet i Småland och Blekinge (Byggnads)

Hans Karlsson V. Ordförande -  Folksam

Sofie Knutsson - LO-distriktet i Småland och Blekinge (Kommunal)

Håkan Koran - LO-distriktet i Småland och Blekinge (GS)

Anita Westerback - LO-distriktet i Småland och Blekinge (IF Metall)

Christin Jacobsson - LO-distriktet i Småland och Blekinge, (IF Metall)

Andreas Persson - Folksam

Johan Starck - Folksam

Jane Runesson - Folksam

Conny Kristensen - Försäkringshandläggare, Adjungerad

 

 

Målsättningar

  • Att öka anslutningsgraden till de förbunds- eller LO-gemensamma gruppförsäkringarna.
  • Att få aktiva och utbildade informatörer som kontinuerligt genomför Försäkringskvartar. Detta sker genom att utbilda och kompetenshöja samtliga informatörer. Informatörerna skall vara väl införstådda i styrkor och svagheter i valen av olika trygghetssystem.
  • Att öka kunskapen och kännedomen, samt att få fler att välja det gemensamma bolaget. En mycket viktig målgrupp är våra ungdomar. Förstagångsväljarna är en prioriterad grupp.
  • Att öka kunskapen om det fackliga medlemskapets värde. Att som påbyggnad på Försäkringsskvarten medverka till att LO:s medlemmar i större utsträckning får möjlighet att träffa Folksam och Folksams rådgivare på/via arbetsplatsen för att komplettera med det individuella försäkringsbehovet (FPA).

Kursverksamhet

År 2017 ska vi genom Försäkringsverksamheten ha vidareutbildat minst 80 % av försäkringsinformatörererna så att de själva klarar av att planera och genomföra ett medlemssamtal.

LO-Folksam kommittén sammanträder fyra gånger per år.

 

Kommitténs syfte och arbetsuppgifter

  • Kommittén ska medverka i utvecklingen mellan LO och förbundens lokala organisationer och Folksam centralt och regionalt. Utgångspunkten i kommitténs arbete ska vara den enskilde LO-medlemmens försäkrings- och sparandebehov.
  • Kommittén ska aktivt verka för att den ideologiska gemenskapen mellan fackföreningsrörelsen och Folksam stärks.
  • Kommittén ska marknadsföra och aktivt medverka till att medlemmar väljer vårt gemensamma bolag Folksam-LO Pension som förvaltare av sin avtalade pension.
  • Kommittén ska verka för att information om Lag- och Avtalsförsäkring når förbundsavdelningarna och deras medlemmar.
  • Sprida kunskap i skadeförebyggande verksamhet.
  • Informera och sprida kunskaper om trygghetssystemen.

Försäkringsinformatörsverksamheten

Kommittén ska medverka i planeringen, genomförandet och utvärderingen av försäkringsinformatörsverksamheten inom LO-privata och KFO-området, samt hålla sig informerade om verksamheten inom andra kollektivavtalsområden, då främst inom Kommun och Landstingsområdet.