020560056 ring fackets hjälptelefon

Anmälan av försäkringsinformatör

LO-centralt har gjort en ny blankett för att registrera in försäkringsinformatörer, ändring av befintliga uppgifter och avanmäla försäkringsinformatörer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Undersköterska
Foto: Lars Forsstedt

Använd er gärna av denna blankett när ni vill registrera in något av detta till oss.

Blanketten kan du ladda ner här.