Fråga facket Fråga facket

CE-märkning för maskiner & riskbedömning

Att göra en skyddsrond på en arbetsplats med maskiner kräver att du som skyddsombud har koll på vad du ska titta efter, vilka risker du ska förebygga. Det handlar inte bara om hur maskinerna används utan även hur de är byggda. Här får du reda på allt du behöver veta.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Målgrupp: Skyddsombud, arbetsmiljöombud, ledamöter i skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt projektansvariga chefer/arbetsledare.

Innehåll: Att göra en skyddsrond på en arbetsplats med maskiner kräver att du som skyddsombud har koll på vad du ska titta efter, vilka risker du ska förebygga. Det handlar inte bara om hur maskinerna används utan även hur de är byggda. Här får du reda på allt du behöver veta.

Att en produkt är CE-märkt innebär att den ska följa viss standard när det kommer till miljö, hälsa och säkerhet. Det är en gemensam standard för hela EU. Men hur gör du som skyddsombud en skyddsrond med riskbedömning på en CE-märkt maskin, vad ska du leta efter? Under denna utbildning får du kunskaper om EU:s standardiseringsarbete och om de olika direktiv som är kopplat just till CE-märkning av maskiner som säljs inom EU. Utgångspunkten kommer att vara den egna arbetsplatsens förutsättningar och vid avslutad kurs ska du ha tillräckliga kunskaper för att kunna göra en egen handlingsplan för riskbedömning för de maskiner som finns inom ditt skyddsområde. 

Kurslängd: 8 timmar fördelat på en heldag.

Ekonomi: Den anmäldas företag står för deltagaravgiften.

Intresseanmälan: Är du intresserad av att gå en arbetsmiljöutbildning, klicka här för att fylla i formuläret.

Ledighet söks i enlighet med Förtroendemannalagen (FML) 6-7§§.