020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Småland och Blekinge

Facket försäkrarkonferens

Den 14-15 mars har vi årets Facket försäkrarkonferens på Ädelfors folkhögskola.

Pensionsboken på nätet

LO och förbunden har inom Facket försäkrar-verksamheten tagit fram en nätutbildning som baseras på den tryckta Pensionsboken.

Lönerapport 2016

Reallönerna fortsätter att öka men löneskillnader mellan män och kvinnor och arbetare och tjänstemän är fortsatt stora. Det visar LOs lönerapport för 2016.

Många missar chansen till extra pappapengar i Blekinge, Kronoberg och i Kalmar län.

Vi vill uppmärksamma föräldrar på att den här försäkringen finns men vi ser gärna att fler pappor tar chansen att vara föräldralediga när barnet är litet. Det är en tid som aldrig kommer tillbaka, säger LO- distriktet Sydosts ordförande Roland Andreasson.

Webb sänt seminarium om trakasserier av skyddsombud

LO:s arbetslivsenhet har genomfört en enkätundersökning bland samtliga skyddsombud i LO-förbunden för att kartlägga hinder, trakasserier och hot mot skyddsombud.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Likvärdighetsagenda för skolan

LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund lanserar Likvärdighetsagendan, ett åtgärdsprogram för hur alla elever ska ges samma chans att lyckas i skolan. 

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev