020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Småland och Blekinge

Fler nyheter

Stort lönegap mellan tjänsteman och arbetare

Under en tioårsperiod var lönegapet mellan arbetare och tjänstemän relativt stabilt. Men de senaste två åren har skillnaderna åter börjat öka.

Ansök om LOs feministiska stipendium

För andra året i rad utlyser LO ett feministiskt stipendium på 50 000 kronor. Syftet är att uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet.

Uttalande vid LO-distriktets höstmöte

Sverige är ett bra land att leva i. Tillsammans över generationer har vanligt folk byggt ett starkt välfärdssamhälle. Men mycket av det vi byggt upp är nu hotat. Klyftorna ökar. Anställningarna blir allt mer osäkra. Den svenska modellen utmanas av nyliberala marknadslösningar. Rasistiska partier ställer arbetare mot arbetare.

Kollektivavtal - nödvändigt för en rimlig pension

Din avtalspension kan vara det som avgör om pensionen blir bra. Kollektivavtalen är för många en nödvändighet för att få en rimlig pension, säger Renée Andersson, LOs pensionsexpert.

LOs krav: 3 procent men lägst 783 kronor

LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor.

LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ta tillbaka jämlikheten

Sverige var en gång världens mest jämlika land. Men något hände. Vårt samhälle delades upp i de som har och de som inte har.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev