020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Småland och Blekinge

Dreamhack winter 2017!

Det är nu dags att anmäla in till Dreamhack som anordnas två gånger varje år i Jönköping. 

LO-distriktet bjuder in till frukostmöte och after work!

Där kommer vi bl.a. att samtala om socialdemokraternas budget.

Förslag på ny lokal LO-organisation i Småland och Blekinge

Nytt LO-distrikt och nya utmaningar. För LO och förbunden är det viktigt att verka och finnas så nära medlemmar som möjligt. 

Arbetsmiljökonferens

Den 26 oktober bjuder LO distriktet i Småland och Blekinge och Unionen in till en Arbetsmiljökonferens på SF Bio i Växjö.

Facket besöker ungdomar på sommarjobbet

Nu har LOs årliga kampanj Facket på sommarjobbet dragit igång. 

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Pressträff om förhandlingar för att få fler nyanlända i arbete

Pressträff om ett nytt förhandlingsinitiativ för att nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev