020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Småland och Blekinge

Sverigedemokraterna: arbetarparti eller arbetarfiende?

Torsdagen den 22 februari klockan 12.30 kan du via webben titta på ett samtal om Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik.

LO vill höja skolresultaten genom ny satsning på lärfritids

Fler barn går på fritids i välbärgade områden än i socioekonomiskt utsatta områden enligt statistik från SCB. Nu vill LO utjämna skillnaderna. 

Inbjudan till Vinna val

Våra "vinna valutbildningar" är en utbildning som riktar sig till förbundens förtroendevalda som kommer vara aktiva i den kommande valrörelsen.

LO-distriktet bjuder in till After Work

Vi startar valrörelsens aktiva fas med att bjuda in till en after work där vi kommer se hur fackföreningsrörelsen samverkar politiskt och varför.

UNGFORUM

En av de stora höjdpunkterna varje år för unga medlemmar och förtroendevalda ute i våra förbund är LO:s Ungforum där ungefär 300 unga samlas för att nätverka och utöka sina kunskaper.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Sverigedemokraterna: arbetarparti eller arbetarfiende?

Tankesmedjan Tiden har granskat SDs agerande i riksdagen och undersökt om partiet driver en arbetsmarknadspolitik som utgår ifrån värderingar som värnar arbetares intressen.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev


Ja, jag blir gärna mottagare av LOs nyhetsbrev. LO kommer inte dela mina personuppgifter och jag kan avanmäla mig när jag vill.