020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-facken i kommunerna

Välkommen till LO-facken i din kommun.


Publicerad Uppdaterad

LOs lokala arbete sker av LO-facken i kommunerna. Får vår del har vi ambitionen att finnas lokalt i varje kommun tillsammans med våra förbund och företrädare.

I det lokala arbetet är kommunen den naturliga utgångspunkten. Där finns LO-förbundens medlemmar och vår styrka är att vi tillsammans finns med företrädare som kan driva frågor och företräda LO-förbunden lokalt.

Vi organiserar en styrelse för varje kommun och vilka företrädare det är hittar ni under kommunens namn till höger. 

Vi bygger verksamheten utfrån vad som är aktuellt i varje kommun och sätter fokus på gemensamma aktiviteter. Vi samlas kring tre gemensamma aktiviteter som vi har för ambition att genomföra i varje kommun.

  • Kollektivavtalets dag, runt den 17 mars genomför vi aktiviteter som syftar till att stärka kunskapen om våra kollektivavtal och fira fackliga segrar
  • Första maj, arbetarrörelsens högtidsdag där vi samlas i våra kommuner för att sätta visionen i centrum att peka på vilken riktning vi vill föra samhället
  • Skyddombudens dag, arbetsmiljön på arbetsplatserna är en fråga som vi behöver lyfta mer gemensamt, vi behöver stärka skyddsombudens roll på arbetsplatserna så runt den 23 oktober uppmärksammar vi tillsammans dessa frågor

Är du intresserad av att aktivera dig där du bor i gemensamma frågor för LO-förbunden hör av dig till oss!