020560056 ring fackets hjälptelefon

Fackliga utbildningskommittén

Den regionala fackliga utbildningskommittén samordnar den fackliga utbildningen i våra län.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den regionala fackliga utbildningskommittén består av representanter från LO, förbundsavdelningarna och ABF.

Den fackliga utbildningskommitténs främsta uppgift är att samordna, planera och genomföra tväfackliga studier och konferenser. Man har även som uppgift att stötta de lokala studiekommittéerna och nätverken samt att sprida information om de tvärfackliga studierna.

Nedan finner ni kontaktuppgifter till RFS ledamöter.

Mattias Spångberg, sammankallande Byggnads Småland-Blekinge

Lenny Ödegården, Transport avd 20 Norra Småland

Hanna Alexandersson Kjellin, IF Metall avd 40 Östbo-Västbo

Erik Bouvin, GS avd 4 Östra Småland

Mats Fagerlund, IF Metall avd 46 Blekinge

Jussi Gröhn, LO-distriktet i Småland och Blekinge