020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-TCO Rättsskydds seminarie

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetskador. LO-TCO Rättsskydd är ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. Utbildningarna kräver att man arbetar med frågorna fackligt då de kräver stora förkunskaper.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt

LO-TCO Rättsskydds seminarier ”Att driva sjukförsäkringsärenden”

Nästan dagligen läser vi om att Försäkringskassans bedömningar i sjukförsäkringsärenden har stramats upp väsentligt under de senaste åren. Andelen avslag har fördubblats. De senaste åren har reglerna för sjukförsäkringen genomgått många stora förändringar och blivit avsevärt mer svårhanterliga och oöverskådliga för den enskilde.
Även Försäkringskassan har svårigheter med att tillämpa reglerna korrekt. Vid detta seminarium kommer vi att fördjupa oss i sjukförsäkringssystemet med genomgång av rättsläget och de senaste domarna. Vi kommer vidare att diskutera och gå igenom strategier för hur vi kan bistå medlemmen för att få rätt till den ersättning som han/hon är berättigad till.

Målgrupp: Förtroendevalda och ombudsmän.

Datum: 7 november Plats: Växjö

Medverkande: Frida Oredsson

Deltagaravgift: 2 800 kr/deltagare. Respektive organisation står för förlorad arbetsförtjänst och resor.

Anmälningsblakett