020560056 ring fackets hjälptelefon

Grundutbildningar

Utbildningsdatum för Grundutbildning för nya försäkringsinformatörer. Utbildningen anordnas två gånger per år och är fördelad på fyra kurstillfällen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Godisproduktion
Foto: Lars Forsstedt

Grundutbildning dag 1 Våren

Målgrupp: Nyrekryterade Försäkringsinformatörer.

Datum och plats:

 • 2 april Karlshamn och i Jönköping.
 • 3 april Växjö och i Oskarshamn

Grundutbildning dag 2 Våren

Målgrupp: Nyrekryterade Försäkringsinformatörer.

Datum och plats:

 • 23 april Karlshamn och i Jönköping.
 • 24 april Växjö och i Oskarshamn.

Grundutbildning dag 3 Våren

Målgrupp: Nyrekryterade Försäkringsinformatörer.

Datum och plats:

 • 7 maj Karlshamn och i Jönköping.
 • 6 maj Växjö och i Oskarshamn

Grundutbildning dag 4 Våren

Målgrupp: Nyrekryterade Försäkringsinformatörer.

Datum och plats:

 • 28 maj Karlshamn och i Jönköping
 • 29 maj Växjö och i Oskarshamn

Grundutbildning dag 1 Hösten

Målgrupp: Nyrekryterade Försäkringsinformatörer.

Datum och plats:

 • 24 september Växjö och i Värnamo.
 • 25 september Nässjö.

Grundutbildning dag 2 Hösten

Målgrupp: Nyrekryterade Försäkringsinformatörer.

Datum och plats:

 • 15 oktober Växjö och i Värnamo
 • 17 oktober Nässjö

Grundutbildning dag 3 Hösten

Målgrupp: Nyrekryterade Försäkringsinformatörer.

Datum och plats:

 • 24 oktober Växjö och i Värnamo.
 • 28 oktober Nässjö.

Grundutbildning dag 4 Hösten

Målgrupp: Nyrekryterade Försäkringsinformatörer.

Datum och plats:

 • 6 november Växjö och i Värnamo.
 • 7 november Nässjö.