020560056 ring fackets hjälptelefon

Enkättutvärdering Om Feminism

Har du gått utbildningen Om Feminism skulle vi uppskatta om du tog några minuter och svarade på denna enkät!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hur har utbildningslokalerna varit?
Hur har boendet varit?
Vad tyckte du om upplägget på kursen?